Bedrijfsvermeldingen en recensies __________________________________________

Xind Media heeft 115 websites in beheer. Op deze websites bieden wij bedrijven de mogelijkheid om hun bedrijfsgegevens te publiceren zodat men via internet gevonden kan worden door potentiële klanten.

Staat uw bedrijf op één van onze websites (overzicht) en heeft u hier een vraag hierover?
Lees dan aandachtig onderstaande ‘veel gestelde vragen’ door:


Veel gestelde vragen:
# Ik wil mijn bedrijfsgegevens verwijderen, hoe kan ik dat doen?
# Ik wil mijn bedrijfsgegevens aanpassen, hoe kan ik dat doen?
# Ik ben mijn Gebruikersnaam vergeten, weten jullie mijn Gebruikersnaam?
# Ik ben mijn Wachtwoord vergeten, weten jullie mijn Wachtwoord?
# Ik ben zowel mijn Gebruikersnaam als Wachtwoord vergeten, weten jullie deze?
# Ik wil ook mijn bedrijfsgegevens plaatsen, hoe werkt dat?
# Tijdens het plaatsen van mijn bedrijfsgegevens kom ik het tabblad ‘specialisaties’ tegen, wat is hier de bedoeling van?
# Ik heb problemen met het aanmelden, wat doe ik fout?
# Kan mijn bedrijf opvallender op uw site worden geplaatst?
# Ik heb mijn bedrijf geplaatst, maar deze is niet zichtbaar.
# Wat zijn die blauwe sterren die bij mijn bedrijfsvermelding staan?
# Wat zijn recensies?
# Er staat een negatieve recensie bij mijn bedrijf, willen jullie deze verwijderen?
# Mijn vraag staat hier niet bij, ik heb een andere vraag.

Ik wil mijn bedrijfsgegevens laten verwijderen, hoe kan ik dat doen?
U kunt u bedrijfsvermelding verwijderen door in te loggen met uw account. Kies na het inloggen de link 'Vermelding(en) aanpassen', selecteer uw bedrijfsvermelding(en) welke u wilt verwijderen en klik op 'verwijder'. Uw vermelding is nu van de website verwijderd.

Ik wil mijn bedrijfsgegevens aanpassen, hoe kan ik dat doen?
U kunt u bedrijfsgegevens aanpassen door in te loggen met uw account.
Indien u uw Gebruikersnaam of Wachtwoord vergeten bent dan kunt u deze opnieuw opvragen door de instructies te volgen onder:
» ‘Ik ben mijn Gebruikernaam vergeten, weten jullie mijn Gebruikersnaam?‘ of
» ‘Ik ben mijn Wachtwoord vergeten, weten jullie mijn Wachtwoord?’.

Als u al lang niet meer heeft ingelogt dan staat er bij uw vermelding een link 'Is dit uw bedrijf'. Klik dan op deze link en volg de instructies.


Ik ben mijn Gebruikersnaam vergeten, weten jullie mijn Gebruikersnaam?
U kunt uw vergeten Gebruikersnaam opvragen door (rechts bovenaan op de website waarop uw bedrijf vermeldt staat) het linkje ‘Inloggen’ te kiezen. Vervolgens kiest u onderaan de pagina de link ‘Gebruikersnaam vergeten?; op deze pagina kunt u uw e-mailadres invullen, u ontvangt binnen een paar minuten automatisch een e-mail met daarin uw Gebruikersnaam. Let op: vul het e-mail adres in waarmee de aanmelding is gedaan.

Ik ben mijn Wachtwoord vergeten, weten jullie mijn Wachtwoord?
U kunt uw vergeten Wachtwoord opvragen door (rechts bovenaan op de website waar uw bedrijf vermeldt staat) het linkje ‘Inloggen’ te kiezen. Vervolgens kiest u onderaan de pagina ‘Wachtwoord vergeten?’; op deze pagina kunt u uw e-mailadres invullen, u ontvangt binnen enkele minuten automatisch een e-mail om uw Wachtwoord opnieuw in te stellen. Volg de instructies uit deze e-mail op. Let op: vul het e-mail adres in waarmee de aanmelding is gedaan.

Ik ben zowel mijn Gebruikersnaam als Wachtwoord vergeten, weten jullie deze?
Vraag eerst uw Gebruikersnaam op en stel vervolgens opnieuw een Wachtwoord in. Het opvragen van uw Gebruikersnaam en het opnieuw instellen van uw Wachtwoord worden hierboven beschreven.

Ik wil ook mijn bedrijfsgegevens plaatsen, hoe werkt dat?
Het plaatsen van uw bedrijfsgegevens bestaat uit 2 stappen. Eerst moet u zich aanmelden. Dit doet u door het linkje ‘Aanmelden’ te kiezen op de website waar u uw bedrijfsgegevens wilt plaatsen. Nadat u zich heeft aangemeld kunt u inloggen met het door u gekozen Gebruikersnaam en Wachtwoord. Na het inloggen klikt u op de link 'Vermelding plaatsen' en volgt u de instructies op het scherm op. Na het invullen van iedere stap van het aanmeldproces klikt u onderaan uw scherm op de 'volgende' knop. Let op: na de laatste stap moet u ‘Voltooien’ kiezen, de door u ingevulde gegevens worden dan opgeslagen.

Tijdens het plaatsen van mijn bedrijfsgegevens kom ik het tabblad ‘specialisaties’ tegen, wat is hier de bedoeling van?
Het is bij deze stap belangrijk dat u hier aanvinkt wat op uw bedrijf van toepassing is. Dit zorgt er namelijk voor dat u gevonden wordt op deze 'zoektermen'.
Let op: u dient binnen deze stap helemaal naar beneden te scrollen voor de volledige lijst.

Ik heb problemen met het aanmelden, wat doe ik fout?
Uw browser dient 'cookies' (wat zijn cookies?) te accepteren om de aanmeld procedure te kunnen doorlopen. Controleer de instellingen van uw browser en accepteer (tijdelijk) cookies om de aanmeld procedure te kunnen doorlopen.

Indien u ondanks het accepteren van cookies toch nog problemen ondervindt probeert u dan eens één van de browsers welke wij ondersteunen of doe een upgrade van uw browser naar de meest recente versie. Wij ondersteunen de volgende browsers: Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Mozilla Firefox, Google Chrome en Apple Safari. Internet Explorer 6 wordt NIET ondersteunt.

Indien u vanaf een bedrijfsnetwerk problemen ondervindt informeer dan bij uw systeembeheerder; wellicht heeft u beperkte surfrechten, of probeer het later nogmaals vanaf uw thuis computer.

Kan mijn bedrijf opvallender op uw site worden geplaatst?
Nee, bedrijven worden op de regio overzichten automatisch gerangschikt op volgorde van de gemiddelde waardering (sterren) welke verkregen is door stemmen van onze website bezoekers. Het bedrijf met de hoogste waardering staat bovenaan. Er wordt een Bayesian gewogen gemiddelde berekend, waarbij waarderingen met een geschreven recensie zwaarder wegen. Deze berekening vindt ieder uur plaats.

Ik heb mijn bedrijf geplaatst, maar deze is niet zichtbaar.
Meestal zal uw bedrijf direct zichtbaar zijn. Door technieken welke wij gebruiken (zoals een high performance HTTP accelerator) kan het in bepaalde gevallen tot 24 uur duren voordat uw bedrijf voor iedereen zichtbaar is. Indien uw bedrijf na 24 uur nog steeds niet zichtbaar is dan laat uw browser waarschijnlijk een oude kopie van de pagina zien. U kunt er voor zorgen dat uw browser de pagina ververst door gelijktijdig de SHIFT knop ingedrukt te houden en een RELOAD (het knopje pagina vernieuwen in uw browser) te doen. (Link: bypass your cache instructions for various browsers)

Wat zijn die blauwe sterren die bij mijn bedrijfsvermelding staan?
Het aantal sterren staat voor de gemiddelde waardering welke uw klanten via onze website aan uw bedrijf hebben gegeven. Het maximum aantal sterren is 5, wat gelijk staat aan het hoogste ´rapportcijfer´: een 10. Door met de muiscursor over de sterren te bewegen en op de sterren te klikken kan men een aantal sterren geven. Het aantal sterren geeft onze website bezoekers in één blik een algemeen oordeel.

Wat zijn recensies?
Onze website bezoekers hebben de mogelijkheid om ervaringen die zij met uw bedrijf hebben te delen met anderen door het schrijven van een recensie. Door middel van de recensie geeft men een waardeoordeel over de door u verleende diensten en/of geleverde producten.

Er staat een negatieve recensie bij mijn bedrijf, willen jullie deze verwijderen?
Voor het schrijven van recensies hebben wij regels opgesteld, de regels voor het plaatsen van een recensie kunt u hieronder nalezen:
Je bent vrij om in een recensie je mening over of je ervaringen met een bedrijf te delen. Dit kan een hele positieve ervaring zijn, maar mag natuurlijk ook een negatieve ervaring zijn. Wel vinden we het belangrijk dat recensies correct zijn en dat bij het plaatsen van recensies de normale regels van fatsoen in acht worden genomen.

Je dient daarom bij het plaatsen van een recensie de volgende regels in acht te nemen:
 • Recensies dienen onderbouwd te zijn en een getrouw beeld te geven van de waarheid.
 • Recensies mogen geen smaad en/of laster bevatten.
 • Recensies mogen geen persoonsgegevens (zoals namen en e-mailadressen) of andere privacygevoelige gegevens van derden bevatten, zoals bijvoorbeeld van medewerkers van het bedrijf waar de recensie betrekking op heeft.
 • Recensies dienen fatsoenlijk taalgebruik te bevatten, er mag dus geen gebruik worden gemaakt van scheldwoorden of shockerende teksten.
 • Recensies mogen geen beledigende, discriminerende, haatzaaiende, bedreigende of aanstootgevende inhoud hebben.
 • Recensies mogen geen inbreuk maken op de (intellectuele of privacy) rechten van anderen.
 • Recensies mogen niet gebruikt worden om reclame te maken voor een ander bedrijf of website dan het bedrijf waar je de recensie over schrijft.
 • Recensies dienen niet gebruikt te worden om geschillen die je met een bedrijf hebt op te lossen. Neem daarvoor eerst contact op met het bedrijf zelf en geef het bedrijf de kans om voor een nette oplossing te zorgen.
Indien je recensie niet voldoet aan onze huisregels, dan hebben we te allen tijde het recht om de recensie te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Als we een klacht krijgen over een recensie, dan zullen we als dat nodig lijkt voor verwijdering eerst contact met je opnemen, zodat je jouw zienswijze over de klacht kunt geven.

Wanneer evident is dat de recensie in strijd met de regels en wij en/of anderen daardoor schade leiden kunnen wij echter besluiten de recensie direct te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Ook kunnen wij in uitzonderlijke omstandigheden juridisch gedwongen zijn je IP-adres en/of e-mailadres of andere persoonlijke informatie te verstrekken aan Justitie of aan een klager. In deze situatie zullen wij - tenzij dat niet haalbaar is - je daarover vooraf informeren.

Klachten over recensies
Eenieder kan een klacht indienen over een recensie op de website die niet voldoet aan de recensieregels of die om een andere reden onrechtmatig of in strijd met de wet is. Dit kan door ons een e-mail te sturen op het e-mailadres klachten@xind-media.nl. Indien wij van oordeel zijn dat de klacht gerechtvaardigd is, dan zullen we de recensie verwijderen.

Wij willen graag tot een goed en eerlijk oordeel komen over klachten. Daarom vragen wij bij klachten altijd eerst de zienswijze van degene die de recensie op de website geplaatst heeft, voor wij overgaan tot verwijdering. Alleen in uitzonderingsgevallen zullen wij recensies direct verwijderen.

Om ervoor te zorgen dat wij klachten snel en goed in behandeling kunnen nemen, stellen wij een aantal eisen aan klachten die worden ingediend.
Wij verzoeken je vriendelijke de volgende eisen in acht te nemen:
 • Gebruik als onderwerp van de e-mail: 'Verzoek verwijderen recensie'
 • Stuur de link (URL) mee van de pagina waar de recensie staat.
 • Vermeld om welke recensie het gaat. Noem daarbij in ieder geval de datum van de recensie en de naam van de schrijver van de recensie.
 • Motiveer waarom de recensie volgens jou niet voldoet aan de huisregels en verwijderd dient te worden. Wij nemen deze motivering mee bij ons besluit om een recensie wel of niet te verwijderen, het is dus belangrijk dat je duidelijk beschrijft waarom de recensie volgens jou in strijd met onze huisregels is.
 • Vermeld in de e-mail je naam, eventuele bedrijfsgegevens en telefoonnummer, zodat wij contact met je op kunnen nemen indien wij nog vragen hebben over je klacht.
Indien voor ons niet duidelijk is op welke recensie de klacht betrekking heeft, de klacht niet gemotiveerd is of voor ons niet duidelijk is wie de afzender van de klacht is, dan is het voor ons niet mogelijk om de klacht in behandeling te nemen.

Je krijgt uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat wij de klacht ontvangen hebben per e-mail een reactie van ons.

Disclaimer
Beweringen en meningen, geuit in de recensies op de webpagina's welke onderdeel zijn van Xind Media, zijn van de personen welke deze recensies geschreven hebben en niet die van Xind Media. Xind Media aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor beweringen en/of meningen welke door personen zijn geplaatst op haar webpagina's. Gebruikers van onze webpagina's worden met nadruk aangeraden informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar de te gebruiken informatie te controleren.

Mijn vraag staat hier niet bij, ik heb een andere vraag.
Indien uw vraag hier boven niet beantwoord is dan kunt u deze aan ons stellen per e-mail. Ons e-mail adres is info@xind-media.nl
Stuur in de e-mail de link (URL) (wat is een URL?) mee van de pagina waar uw bedrijfsgegevens staan (de URL kunt u uit uw browserbalk kopiëren en in de e-mail plakken)
Vermeld in de e-mail duidelijk uw naam, bedrijfsgegevens en telefoonnummer (zodat wij bij het vermoeden van misbruik contact met u kunnen opnemen). Indien voor ons niet duidelijk is op waar uw vraag betrekking op heeft, of voor ons niet duidelijk is wie de afzender van de vraag is, dan is het voor ons niet mogelijk om de vraag in behandeling te nemen.